Τζένη Σωτηρίου (Κολύμβηση)

24 Ιουλίου 2011 - ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ

Τζένη Σωτηρίου

Τα αποτελέσματα των αγώνων στους οποίους συμμετείχε από το 1962 έως το 1969:

 
1962
ΛΑ΄ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ  ΑΓΩΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (5-10 Σεπτεμβρίου, Ολυμπιακό Κολυμβητήριο)
400 μ. μικτή ατομική 7:09.1  
400 μ. ελεύθερο 6:05.4  
100 μ. ελεύθερο 1:19.2  
100 μ. ύπτιο 1:32.1  
4Χ100 μ. μικτή ομαδική 6:07.8 Ν.Π.Ρ.Βουτσαρά-Λούη-Γεωργιάδου-Σωτηρίου
4Χ100 μ. Ελεύθερο 5:35.3 Λούη-Μπαχαρίου-Μαγκανιά-Σωτηρίου 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (21-22 Αυγούστου, Ολυμπιακό Κολυμβητήριο)
400 μ. ελεύθερο 6:08.1  
100 μ. ελεύθερο    
100 μ. ύπτιο 1:36.8  
4Χ100 μ. μικτή ομαδική 6:22.0 Μαγκανιά-Λούη-Γεωργιάδου-Σωτηρίου
4Χ100 μ. ελεύθερο 5:38.4 Λούη-Σωτηρίου-Μπαχαρίου-Μαγκανιά
ΛΑ΄ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ  ΑΓΩΝΕΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (5-10 Σεπτεμβρίου, Ολυμπιακό Κολυμβητήριο)
100 μ. ελεύθερο 1:17.5  
200 μ. μικτή ατομική 3:25.6  
100 μ. ύπτιο 1:31.5  
4Χ50 μ. ελεύθερο 2:28.1 Ν.Π.Ρ. Μπαχαρίου-Λούη-Σωτηρίου-Μαγκανιά
4Χ50 μ. μικτή ομαδική 2:49.0 Ισοφ Ν.Π.Ρ. Βουτσαρά-Λούη-Μαγκανιά-Σωτηρίου
 
1963
ΛΒ΄ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ  ΑΓΩΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (10-15 Σεπτεμβρίου, Ολυμπιακό Κολυμβητήριο)
400 μ. μικτή ατομική 6:35.6 Ν.Π.Ρ.
400 μ. ελεύθερο 5:52.9  
200 μ. πρόσθιο 3:19.9 Ν.Π.Ρ. Κορασίδων
100 μ. ελεύθερο 1:16.8  
100 μ. πεταλούδα  1:33.5  
100 μ. ύπτιο 1:32.9  
4Χ100 μ. μικτή ομαδική 5:55.7 Ν.Π.Ρ. Μπαχαρίου-Λούη-Γεωργιάδου-Σωτηρίου
4Χ50 μ. μικτή ομαδική 2:41.5 Ν.Π.Ρ. Μπαχαρίου-Λούη-Μαγκανιά-Σωτηρίου
4Χ100 μ. ελεύθερο 5:26.4 Μπαχαρίου-Μαγκανιά-Σωτηρίου-Λούη 
ΛΒ΄ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ  ΑΓΩΝΕΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (10-15 Σεπτεμβρίου, Ολυμπιακό Κολυμβητήριο)
200 μ. μικτή ατομική 3:03.2 Ν.Π.Ρ.
100 μ. ελεύθερο 1:16.0  
200 μ. ελεύθερο 2:44.9  
100 μ. πεταλούδα  1:37.8  
100 μ. ύπτιο 1:32.4  
100 μ. πρόσθιο 1:39.3  
4Χ50 μ. ελεύθερο 2:24.2 Λούη-Μπαχαρίου-Μαγκανιά-Σωτηρίου
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (27-28 Απριλίου)
400 μ. ελεύθερο 6:40.4  
100 μ. ύπτιο 1:33.2  
100 μ. ελεύθερο 1:20.0  
4Χ100 μ. μικτή ομαδική 6:22.5 Μπαχαρίου-Λούη-Γεωργιάδου-Σωτηρίου
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (16-18 Ιουλίου)
400 μ. μικτή ατομική 6:58.2  
100 μ. ελεύθερο 1:22.5  
400 μ. ελεύθερο 6:10.5  
100 μ. πεταλούδα  1:40.5  
100 μ. ύπτιο 1:31.3  
4Χ100 μ. ελεύθερο 5:43.9 Λούη-Μπαχαρίου-Μαγκανιά-Σωτηρίου 
4Χ100 μ. μικτή ομαδική 6:05.9 Ν.Π.Ρ. Μπαχαρίου-Λούη-Γεωργιάδου-Σωτηρίου
 
1964
ΛΓ΄ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ  ΑΓΩΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (9-13 Σεπτεμβρίου, Ολυμπιακό Κολυμβητήριο)
100 μ. ελεύθερο 1:12.8 Ν.Π.Ρ.
400 μ. μικτή ατομική 6:32.4 Ν.Π.Ρ.
100 μ. πεταλούδα  1:27.9  
400 μ. ελεύθερο 5:47.0  
100 μ. ύπτιο 1:24.1  
4η  200 μ. πρόσθιο 3:27.5  
ΛΓ΄ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ  ΑΓΩΝΕΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (5-9 Αυγούστου, Ολυμπιακό Κολυμβητήριο)
100 μ. πεταλούδα  1:27.5 Ν.Π.Ρ.
200 μ. ελεύθερο 2:42.8 Ν.Π.Ρ.
100 μ. ελεύθερο 1:13.7 Ισοφ. Π.Ρ.
100 μ. πρόσθιο 1:35.4  
200 μ. μικτή ατομική 5:03.5  
100 μ. ύπτιο 1:28.7  
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (18-19 Απριλίου)
  100 μ. ελεύθερο 1:13.8  
400 μ. ελεύθερο 6:04.7  
100 μ. ύπτιο 1:29.6  
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (14-16 Ιουλίου, Ολυμπιακό Κολυμβητήριο)
100 μ. ελεύθερο 1:13.7 Ν.Π.Ρ.
400 μ. ελεύθερο 5:46.0 Ν.Π.Ρ.
400 μ. μικτή ατομική 6:37.4  
100 μ. ύπτιο 1:27.7  
200 μ. πρόσθιο 3:24.8  
100 μ. πεταλούδα  1:32.9  
 
1965
ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ (1-5 Σεπτεμβρίου, Ολυμπιακό Κολυμβητήριο)
100 μ. πεταλούδα  1:25.8  
2η  200 μ. πρόσθιο 3:19.2  
400 μ. μικτή ατομική 6:25.5  
400 μ. ελεύθερο 5:42.3  
100 μ. ύπτιο 1:24.5  
6η  100 μ. ελεύθερο 1:15.5  
ΛΔ΄ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ  ΑΓΩΝΕΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (4-8 Αυγούστου, Ολυμπιακό Κολυμβητήριο)
100 μ. ύπτιο 1:25.1  
200 μ. ελεύθερο 2:45.6  
100 μ. πρόσθιο 1:36.1  
100 μ. πεταλούδα  1:27.4  
200 μ. μικτή ατομική 3:02.6  
100 μ. ελεύθερο 1:16.2  
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (17-18 Απριλίου, Κολυμβήριο Σ.Ν.Δ.)
400 μ. μικτή ατομική 6:32.4 Ν.Ε.Γ.
100 μ. ελεύθερο 1:13.9  
100 μ. πεταλούδα  1:30.5  
400 μ. ελεύθερο 5:57.2  
4Χ100 μ. μικτή ομαδική 5:51.4 Ν.Ε. Λούη-Σωτηρίου-Γεωργιάδου Π.-Μπαχαρίου
4Χ100 μ. ελεύθερο 5:19.6 Ν.Ε. Μαγκανιά-Λούη-Μπαχαρίου-Σωτηρίου
ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (13-15 Ιουλίου, Ολυμπιακό Κολυμβητήριο)
400 μ. μικτή ατομική 6:32.3 Ν.Π.Ε.
400 μ. ελεύθερο 5:46.7  
100 μ. ελεύθερο 1:14.5  
100 μ. πεταλούδα  1:34.6  
200 μ. πρόσθιο 3:25.0  
100 μ. ύπτιο 1:26.4  
 
1966
ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (7-11 Σεπτεμβρίου, Ολυμπιακό Κολυμβητήριο)
400 μ. μικτή ατομική 6:10.7  
200 μ. πρόσθιο 3:15.5  
400 μ. ελεύθερο 5:30.0  
100 μ. ύπτιο 1:23.4  
100 μ. πεταλούδα  1:25.5  
5η  100 μ. ελεύθερο 1:12.2  
ΛΕ΄ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ  ΑΓΩΝΕΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (4-8 Αυγούστου, Ολυμπιακό Κολυμβητήριο)
100 μ. ύπτιο 1:20.8 Ν.Π.Ε.
100 μ. πεταλούδα  1:22.5  
200 μ. ελεύθερο 2:39.3  
200 μ. μικτή ατομική 2:55.3  
3η  100 μ. ελεύθερο 1:12.4  
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (23-24 Απριλίου, Κολυμβητήριο Σ.Ν.Δ.)
2η  100 μ. ελεύθερο 1:12.4  
100 μ. πεταλούδα  1:20.7  
400 μ. ελεύθερο 5:35.8  
400 μ. μικτή ατομική 6:23.5  
 
1967
ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (19-24 Σεπτεμβρίου, Ολυμπιακό Κολυμβητήριο)
400 μ. ελεύθερο 5:22.7  
  200 μ. ελεύθερο 2:31.4  
800 μ. ελεύθερο 11:06.5  
100 μ. πεταλούδα  1:21.0  
400 μ. μικτή ατομική 6:12.2  
200 μ. πρόσθιο 3:15.5  
200 μ. πεταλούδα  3:06.5  
200 μ. μικτή ατομική 2:56.2  
4η  100 μ. ελεύθερο 1:10.7  
200 μ. ύπτιο 2:58.6  
100 μ. πρόσθιο 1:32.4  
 
1968
ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (13-15 Σεπτεμβρίου, Ολυμπιακό Κολυμβητήριο)
200 μ. πεταλούδα  2:56.5 Ν.Π.Ε.
100 μ. πεταλούδα  1:18.4  
800 μ. ελεύθερο 11:20.3  
ΕΑΡΙΝΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (13-14 Απριλίου, Κολυμβητήριο Σ.Ν.Δ.)
400 μ. ελεύθερο 5:40.4  
3η  100 μ. ελεύθερο 1:09.6  
 
1969
ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (23-25 Αυγούστου, Ολυμπιακό Κολυμβητήριο)
1η  100 μ. ελεύθερο 1:06.4  
1η  200 μ. ελεύθερο 2:25.2  
400 μ. ελεύθερο 5:15.8  
ΕΑΡΙΝΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (26-27 Απριλίου, Κολυμβητήριο Σ.Ν.Δ.)
2η  100 μ. ελεύθερο 1:07.7  
100 μ. πεταλούδα  1:19.4  

 

Επιμέλεια: Πέτρος Πομόνης

Ετικέτες: Αθλήτριες κολύμβησης. Τζένη Σωτηρίου.


Ο Σύλλογος Παλαιμάχων Αθλητών του Παναθηναϊκού Α.Ο. όλων των Αθλημάτων σας προσφέρει τη νέα υπηρεσία newsletter. Μέσω αυτής θα λαμβάνετε στο email σας ενημέρωση για τα τελευταία ιστορικά αθλητικά άρθρα, ανακοινώσεις, εκδηλώσεις του Συλλόγου μας.