Ελιάνα Λούη (Κολύμβηση)

24 Ιουλίου 2011 - ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ

Ελιάνα Λούη

Τα αποτελέσματα των αγώνων στους οποίους συμμετείχε από το 1961 έως το 1969:

 
1961
Λ΄ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ  ΑΓΩΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (13-17 Σεπτεμβρίου, Ολυμπιακό Κολυμβητήριο)
200 μ. πρόσθιο 3:25.4  
400 μ. ελεύθερο 6:32.5  
100 μ. ύπτιο 1:36.2  
100 μ. πεταλούδα    
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (17-18 Αυγούστου, Ολυμπιακό Κολυμβητήριο)
200 μ. πρόσθιο 3:30.0  
100 μ. ύπτιο 1:40.2  
4Χ100 μ. μικτή ομαδική 7:01.5 Βουτσαρά-Λούη-Γεωργιάδου-Παπασωτηρίου
4Χ100 μ. ελεύθερο 6:48.8 Βουτσαρά-Λούη-Γεωργιάδου-Παπασωτηρίου
Λ΄ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ  ΑΓΩΝΕΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (13-17 Σεπτεμβρίου, Ολυμπιακό Κολυμβητήριο)
50 μ. πρόσθιο 46.3  
50 μ. ύπτιο 42.2  
50 μ. πεταλούδα 45.0  
 
1962
ΛΑ΄ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ  ΑΓΩΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (5-10 Σεπτεμβρίου, Ολυμπιακό Κολυμβητήριο)
400 μ μικτή ατομική  6:50.9 Ν.Π.Ρ.
200 μ. πρόσθιο 3:24.5  
100 μ. ύπτιο 1:29.1  
400 μ ελεύθερο 6:25.5  
100 μ. πεταλούδα 1:40.3  
4Χ100 μ. μικτή ομαδική                 6:07.8 Ν.Π.Ρ.  Βουτσαρά-Λούη-Γεωργιάδου-Σωτηρίου
4Χ100 μ. ελεύθερο  5:35.3 Λούη-Μπαχαρίου-Μαγκανιά-Σωτηρίου
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (21-22 Αυγούστου, Ολυμπιακό Κολυμβητήριο)
  200 μ. πρόσθιο 3:24.9  
   100 μ. ύπτιο 1:30.9  
   400 μ. ελεύθερο 6:17.1                   
  100 μ. πεταλούδα 1:44.9  
4Χ100 μ. μικτή ομαδική                 6:22.0 Μαγκανιά-Λούη-Γεωργιάδου-Σωτηρίου
4Χ100 μ. ελεύθερο 5:38.4 Λούη-Σωτηρίου-Μπαχαρίου-Μαγκανιά 
ΛΑ΄ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ  ΑΓΩΝΕΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (5-10 Σεπτεμβρίου, Ολυμπιακό Κολυμβητήριο)
100 μ. πρόσθιο 1:35.9 Ν.Π.Ρ.
200 μ. μικτή ατομική                  3:10.6 Ν.Π.Ρ.
   100 μ. ύπτιο 1:31.0  
   100 μ. πεταλούδα 1:40.7  
100 μ. ελεύθερο 1:23.5  
4Χ50 μ. ελεύθερο 2:28.1 Ν.Π.Ρ.  Μπαχαρίου-Λούη-Σωτηρίου-Μαγγανιά
4Χ50 μ. μικτή ομαδική                 2:49.0 Ισοφ Ν.Π.Ρ. Βουτσαρά-Λούη-Μαγκανιά-Σωτηρίου
 
1963
ΛΒ΄ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ  ΑΓΩΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (10-15 Σεπτεμβρίου, Ολυμπιακό Κολυμβητήριο)
400 μ μικτή ατομική  6:37.4  
   100 μ. ύπτιο 1:27.5  
  200 μ. πρόσθιο 3:27.5  
4Χ100 μ. μικτή ομαδική                 5:55.7 Ν.Π.Ρ. Μπαχαρίου-Λούη-Γεωργιάδου-Σωτηρίου
4Χ100 μ. ελεύθερο 5:26.4 Μπαχαρίου-Μαγκανιά-Σωτηρίου-Λούη  
ΛΒ΄ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ  ΑΓΩΝΕΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (10-15 Σεπτεμβρίου, Ολυμπιακό Κολυμβητήριο)
100 μ. πρόσθιο 1:35.4  
200 μ μικτή ατομική  3:11.7  
100 μ. ύπτιο 1:27.8  
   100 μ. πεταλούδα 1:43.0  
4Χ50 μ. μικτή ομαδική                 2:41.5 Ν.Π.Ρ. Μπαχαρίου-Λούη-Μαγκανιά-Σωτηρίου
4Χ50 μ. ελεύθερο 2:24.2 Λούη-Μπαχαρίου-Μαγκανιά-Σωτηρίου
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (27-28 Απριλίου)
  200 μ. πρόσθιο 3:25.8  
   100 μ. ύπτιο 1:33.0  
4Χ100 μ. μικτή ομαδική                 6:22.5 Μπαχαρίου-Λούη-Γεωργιάδου-Σωτηρίου
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (16-18 Ιουλίου)
400 μ μικτή ατομική  6:49.7 Ν.Π.Ρ.
  200 μ. πρόσθιο 3:34.4  
   100 μ. ύπτιο 1:29.4  
4Χ100 μ. ελεύθερο 5:43.9 Λούη-Μπαχαρίου-Μαγκανιά-Σωτηρίου  
4Χ100 μ. μικτή ομαδική                 6:05.9 Ν.Π.Ρ. Μπαχαρίου-Λούη-Γεωργιάδου-Σωτηρίου
 
1964
ΛΓ΄ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ  ΑΓΩΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (9-13 Σεπτεμβρίου, Ολυμπιακό Κολυμβητήριο)
  200 μ. πρόσθιο 3:17.6  
400 μ μικτή ατομική  6:40.9  
   100 μ. ύπτιο 1:24.9  
6η   100 μ. πεταλούδα 1:38.6  
400 μ. ελεύθερο    
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (18-19 Απριλίου)
  200 μ. πρόσθιο 3:29.7  
   100 μ. ύπτιο 1:30.7  
400 μ. ελεύθερο 6:41.5  
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (14-16 Ιουλίου, Ολυμπιακό Κολυμβητήριο)
400 μ μικτή ατομική  6:45.5  
  200 μ. πρόσθιο 3:28.1  
100 μ. ύπτιο 1:27.8  
400 μ. ελεύθερο 6:19.3  
 
1965
ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (1-5 Σεπτεμβρίου, Ολυμπιακό Κολυμβητήριο)
100 μ. ύπτιο 1:23.2  
400 μ. μικτή ατομική                  6:36.4  
5η  200 μ. πρόσθιο 3:22.5  
5η   100 μ. πεταλούδα 1:37.0  
         
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (17-18 Απριλίου, Κολυμβητήριο Σ.Ν.Δ.)
400 μ. μικτή ατομική                  6:41.3  
100 μ. ύπτιο 1:25.4  
4η  200 μ. πρόσθιο 3:25.1  
4Χ100 μ. μικτή ομαδική                 5:51.4 Ν.Ε. Λούη-Σωτηρίου-Γεωργιάδου Π.-Μπαχαρίου
4Χ100 μ. ελεύθερο 5:19.6 Ν.Ε. Μαγκανιά-Λούη-Μπαχαρίου-Σωτηρίου
ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (13-15 Ιουλίου, Ολυμπιακό Κολυμβητήριο)
2η  200 μ. πρόσθιο 3:22.1  
100 μ. ύπτιο 1:25.7  
400 μ. μικτή ατομική                  6:41.7  
100 μ. πεταλούδα  1:39.0  
 
1966
ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (7-11 Σεπτεμβρίου, Ολυμπιακό Κολυμβητήριο)
100 μ. ύπτιο 1:20.7  
400 μ. μικτή ατομική                  6:52.2  
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (23-24 Απριλίου, Κολυμβητήριο Σ.Ν.Δ.)
100 μ. ύπτιο 1:25.4  
400 μ. μικτή ατομική                  6:47.6  
5η  200 μ. πρόσθιο 3:27.4  
 
1967
ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (19-24 Σεπτεμβρίου, Ολυμπιακό Κολυμβητήριο)
100 μ. ύπτιο 1:21.4  
200 μ. ύπτιο 2:56.8  
400 μ. μικτή ατομική                   6:38.1  
 
1968
ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (13-15 Σεπτεμβρίου, Ολυμπιακό Κολυμβητήριο)
100 μ. ύπτιο 1:21.3  
200 μ. ύπτιο 2:58.2  
400 μ μικτή ατομική  6:38.6  
 
1969
ΕΑΡΙΝΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (26-27 Απριλίου, Κολυμβητήριο Σ.Ν.Δ.)
200 μ. μικτή ατομική  3:11.7  
100 μ. ύπτιο 1:24.2  

 

Επιμέλεια: Πέτρος Πομόνης

Ετικέτες: Αθλήτριες κολύμβησης. Ελιάνα Λούη.


Ο Σύλλογος Παλαιμάχων Αθλητών του Παναθηναϊκού Α.Ο. όλων των Αθλημάτων σας προσφέρει τη νέα υπηρεσία newsletter. Μέσω αυτής θα λαμβάνετε στο email σας ενημέρωση για τα τελευταία ιστορικά αθλητικά άρθρα, ανακοινώσεις, εκδηλώσεις του Συλλόγου μας.